ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ILIE PAVEL”

Situată în partea de nord-est a oraşului Rm. Sărat, în centrul cartierului Zidari, pe strada Perişori nr. 2, Şcoala Gimnazială „Dr.Ilie Pavel” este singurul centru de educaţie a copiilor rromi din această zonă.

Construită în 1970 din cărămidă şi învelită cu tablă, Şcoala Gimnazială „Dr.Ilie Pavel”, a cărei denumire iniţială a fost Şcoala Gimnazială Nr.3, Rm. Sărat, a fost reabilitată în anii 2003-2004  printr-un proiect Phare cu fonduri europene. Iluminatul în şcoală se face natural şi electric, iar încălzirea cu gaz natural, prin central termică.

Aici învaţă în 2 schimburi, începând cu ora 08.00 şi terminând la ora 18.05  un număr de 415 elevi, învăţământ preşcolar 44 elevi, învăţământ primar 200 elevi, învăţământ gimnazial 154 elevi şi  A.D.S 17 elevi.

Personalul didactic din  Şcoala Gimnazială „Dr.Ilie Pavel” este format  din 2 educatori, 9 învățători,  19 profesori, 3 persoane ce constiuie  personalul didactic auxiliar și 4 nedidactic.

În cadrul şcolii noastre s-au derulat şi se derulează încă o serie de proiecte, ce au ca scop prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului şcolar al copiilor ce provin din familii defavorizate: ,,Solutii inovative si oportunitati pentru asigurarea accesului participarii si succesului scolar în   învăţământul obligatoriu – ,,SOS” în anul 2010, parteneriat cu UNICEF în proiectul pe Zone de Educație Prioritară – ,,Hai la şcoală”  – eliminarea absenteismului şi abandonului în anul 2011,  proiect POSDRU “Să învățăm împreună – pentru a nu abandona școala” în anul 2015, proiect POSDRU “Educaţie incluzivă în şcoli defavorizate“, proiect care a început în anul 2019 şi care încă se află în derulare.